Авторско право

Creative Commons – Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0)

Всички снимки, публикувани в сайта са моя собственост и са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Когато снимките към публикация имат друг източник се дава име на автора, източник и препратка.
Използването на материали без изричнотo ми писмено съгласие е забранено!
Информацията и рецептите се предоставят като безплатна услуга и потребителите могат да ги използват само и единствено за лично цели. Всички търговски марки, цитирани в сайта принадлежат на техните собственици.

Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът – http://www.mycookerycollection.com/, а в случай, че публикацията е в Интернет – цитатът да бъде придружен с хипер-връзка (link).

Използването на информация от сайта при всички останали случаи – за захранване на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и репродуциране, записване или препредаване на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и съгласието ми е забранено и съставлява административно нарушение по чл.97 от ЗАПСП, както и престъпление по смисъла на чл.172а и сл. от Наказателния кодекс и ще бъде преследвано по предвидения от закона ред с всички произтичащи правни последици. Незаконосъобразното използване ще бъде и предмет на претенция за обезщетение по реда на чл.94 и сл. от ЗАПСП.

При желание да ползвате част от съдържанието на настоящия уеб сайт, може да се обърнете за информация относно условията на адрес mycookerycollection@gmail.com

Източник на снимката на корицата: http://www.wallpaperup.com

 

Вашият коментар